Gokyo-no-Waza

Learning Resources

The Kodokan and IJF Academy teaching videos are 60 seconds in length.

Gokyo no Waza

1st Kyo

Deashi harai (barai)

Hiza guruma

Sasae tsurikomi ashi

Uki goshi

Osoto gari

O goshi

Ouchi gari

Seoi nage (Morote)

Seoi nage (Ippon)

2nd Kyo

Kosoto gari

Kouchi gari

Koshi guruma

Tsurikomi goshi

Okuri ashi harai

Tai otoshi

Harai goshi

Uchi mata

3rd Kyo

Kosoto gake

Tsuri goshi

Yoko otoshi

Ashi guruma

Hane goshi

Harai tsurikomi ashi

Tomoe nage

Kata guruma

4th Kyo

Sumi gaeshi

Tani otoshi

Hane makikomi

Sukui nage

Utsuri goshi

O guruma

Soto makikomi

Uki otoshi

5th Kyo

Osoto guruma

Uki waza

Yoko wakare

Yoko guruma

Ushiro goshi

Ura nage

Sumi otoshi

Yoko gake